เป็น Onlinedee ได้อย่างไร?

เริ่มจากธุรกิจเว็บไซต์ Matching Tutor

เราเริ่มจาการทำธุรกิจเว็บไซต์จัดหาติวเตอร์ให้กับผู้ปกครอง-นักเรียนในปี พ.ศ. 2552 หลังจากที่เราสร้างเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อย เราก็พยายามหาช่องทางการประสัมพันธ์ต่างๆ

มุ่งศึกษาด้านการตลาดออนไลน์

หลังจากธุรกิจเว็บไซต์จัดหาติวเตอร์ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เราเองก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับการโปรโมทเว็บไซต์ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Googld Adwords, Post Webbroad, SEO เป็นต้น จากนั้นเราก็เริ่มศึกษาเป็นต้นมา

เจอสังคมของนักการตลาดออนไลน์

จากการที่เราพยายามศึกษาการตลาดออนไลน์มาโดยตลอดจนทำให้เราได้พบปะผู้คนในวงการเดียวกันผ่านสังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองหรือต่างประเทศก็ตาม

ถึงเวลาที่เป็น Onlinedee.com

ปัจจุบันเราเล็งเห็นว่าธุรกิจการตลาดออนไลน์ หรือสังคมออนไลน์เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเจ้าของธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ให้ความสนใจในด้านออนไลน์มาขึ้น ดังนั้นเราจึงเห็นสมควรที่จะใช้ความรู้ ความสามารถมาให้บริการแก่ลูกค้าที่สนใจ จึงทำให้เราจัดตั้ง Onlinedee.com ขึ้น เพื่อโชว์ความมืออาชีพ
เรามุ่งมั่นที่จะ..

สร้างธุรกิจของท่านให้เติบโต

เรามีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพของเรา ให้การนำธุรกิจของท่านให้เติบโตบนโลกออนไลน์ สร้างยอดขายและกำไรของธุรกิจท่านให้เติบโตอย่างรวดเร็ว

เป็นผู้นำในด้านการตลาดออนไลน์ระดับต้นๆของประเทศ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำต้นๆ ในด้านการตลาดออนไลน์ของประเทศไทย เราจะไม่ละทิ้งความตั้งใจนี้และจะทำให้สำเร็จในไม่ช้านี้

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการของเรามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในทุกๆวัน

สร้างสรรค์สังคมไทย

นอกจากธุรกิจแล้ว เราคำนึงถึงการตอบแทนต่อสังคม เราจะไม่ทิ้งจุดนี้เป็นอันขาด
หลักปฎิบัติต่อลูกค้า

ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รักษาคำพูด

เราจะมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อลูกค้าเสมอ อันไหนที่ทำได้เราจะบอกว่าทำได้ อันไหนที่ทำไม่ได้เราจะบอกว่าทำไม่ได้ แต่เราจะพยายามหาคำตอบและช่วยเหลือลูกค้า ไม่ทิ้งกัน

ทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ

ถึงแม้สถานการณ์จะกดดันขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายในหรือภายนอก เราจะยึดความเป็นมืออาชีพในการปฎิบัติงาน เพื่อให้ผลงานและความรู้สึกที่ดี ถูกถ่ายทอดไปยังลูกค้าของเรา

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

เราจะเลือกสรรในบริการที่เหมะสมให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดกับการบริการของเรา

รักษาลูกค้าสุดความสามารถ

เราจะทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจ ในการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าของเราไม่ไปที่อื่น