Backlinks คืออะไร?

Backlinks คือลิ้งค์จากเว็บอื่นๆ ที่วิ่งเข้ามาหาเว็บหลักเรา เป็นส่วนหนึ่งของการทำ SEO ในแบบ SEO-Off page เป็นการสร้างความนาเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของท่าน”

บริการของเรา

จัดหา Backlinks คุณภาพ

จัดหา Backlink จากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ

จัดหา backlinks HPR

เนื่องจากทุกวันนี้ทาง Google มีการพิจารณาค่า PR ของ Backlinks พอสมควร ทางเราจึงต้องพยายามพิถีพิถันในการจัดหา backlinks ที่มีค่า PR สูงๆ เพื่อผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

Backlinks เป็นแบบธรรมชาติ

ขั้นตอนการหา backlinks ของเราเน้นความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสมต่อจำนวนปริมาณลิ้งค์เข้า หลีกเลี่ยงการโดนทำโทษจาก Google

หลากหลายแหล่งที่่มา

เราหา Backlinks มาจากหลากหลายแหล่งที่มา หลากหลาย IP เพื่อเพิ่มความแตกต่างให้กับลิ้งค์เข้า

กำหนด Link เข้าในแต่ละวัน

ท่านสามารถกำหนด Link เข้าในแต่ละวันได้
บริการของเราแตกต่างอย่างไร

เราปรับตัวให้เข้ากับ Google

เนื่องจาก Google มีการปรับเปลี่ยนอัลกอลิทึ่มอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาและปรับตัวบริการของเราให้สอดคล้องกัลการเปลี่ยนแปลง เราเน้นเรื่องของคุณภาพและจำนวนของลิ้งค์เข้าเป็นสำคัญ

ความหลากหลายของลิ้งค์

เราจัดหาลิ้งค์ที่มีความหลากหลายของแหล่งที่มา ไม่เน้นเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจาก Google ต้องการลิ้งค์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด

มี Report การทำงาน

บริการของเรามี Report ส่งให้กับลูกค้าเพื่อการตรวจสอบการทำงานของเรา

เลื่อกจำนวนลิ้งค์ได้

ท่านสามารถเลือกจำนวนลิ้งค์เข้าในแต่ละวันได้ และกำหนดได้ว่าต้องการลิ้งค์ทั้งหมดจำนวนเท่าไร
ทำไมต้องเรา

เหตุผลเดียวที่ต้องเป็นเรา

ด้วยประสบการณ์และความพยายามศึกษาอยู่ตลอดเวลา ท่านสามารถไว้ใจการทำงานและความรับผิดชอบของเราได้ เรามีความมุ่งมั่นและความทุ่มเท เพื่อให้ทุกบาท ทุกสตางค์ของท่านถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า
รายละเอียด/ราคา
ขั้นตอนการทำงาน

1.เลือก Package

2.แจ้งชำระเงิน

3.แจ้งรายละเอียดเว็บไซต์ดังนี้

3.1 URL ที่ต้องการทำ

3.2 Keywords ที่ต้องการทำ

4.แจ้งรายละเอียด E-mail เพื่อการส่งรายงาน

1.บริการนี้ไม่ใช้บริการรับประกันอันดับ เป็นเพียงบริการเสริมความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เท่านั้น

2.เนื่องจาก Links ที่ได้เป็นลิ้งค์แบบธรรมชาติ ดังนั้น ณ วันที่ส่งรายงาน ลิ้งค์บางลิ้งค์อาจจะถูกลบ โดยเจ้าของแหล่งที่มาไปบ้าง (สิ่งนี้ข้อดีคือความเป็นธรรมชาติ)

สนใจติดต่อ โทร. 081-xxx-xxxx